Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Zajímavé odkazy Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Zajímavé odkazy

Atlas životního prostředí Atlas připravil a spravuje odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP). Jeho součástí je i soubor tematických mapových vrstev o životním prostředí.
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)

Zadavatel a hlavní odborný uživatel systému PREMIS. Od 1.7.2000 i provozovatel PREMIS.

Příslušným odborům MHMP jsou tímto systémem zprostředkovány informace potřebné pro kvalifikované rozhodování v rámci jejich působnosti.

T-SOFT s.r.o., Praha

Zpracovatel systému PREMIS.

Firma T-SOFT se dlouhodobě zabývá vývojem systému pro podporu řešení krizových situací.

Institut městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP)

Zadavatel a následně provozovatel systému PREMIS. Od 1.7.2000 převzal tyto činnosti odbor informatiky MHMP.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Informace o náplni a rozsahu práce ČHMÚ. Na tomto WWW serveru jsou k dispozici např. výsledky měření AIM z celé republiky.
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR) Problematika životního prostředí, přehled organizací pracujících v této oblasti a mnoho odkazů vztahujících se k této problematice.
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Informace o náplni a rozsahu práce ČIŽP.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.