Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Úvod Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Premis

(PRažský Ekologický Monitorovací a Informační Systém)

Informační systém Premis vznikl ve spolupráci Odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy, Českého hydrometeorologického ústavu a firmy T-Soft spol. s r.o. Jeho hlavním cílem je zvýšení kvality života v Praze zlepšením životního prostředí.

Mezi základní funkce systému patří především sledování aktuálního stavu kvality ovzduší v Praze , vodních toků a meteorologických ukazatelů. Zároveň provádí vyrozumívání vybraných orgánů při možném překročení stanovených limitů.

 

Hlavní město Praha neručí ze validitu zde zveřejněných informací. Tato webová stránka není v současné době aktualizována. Aktuální informace v této problematice je možno získat na portálu Českého hydrometeorologického ústavu na adrese: www.chmi.cz

Hlavní město Praha připravuje nový informační systém o životním prostředí, který bude v krátké době dostupný na adrese: http://portalzp.praha.eu. Informace ze systému PREMIS budou postupně včleněny do tohoto portálu.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.