Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Informace o MIM Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Manuální imisní monitoring

Mapka stanic MIM

Tabulka stanic MIM na území Prahy

  Stanice Použité metody měření
Obvod Název stanice Provozovatel Číslo stanice SO2 NOx Prašný
aerosol
CO
P1 Muzeum ZÚP 1137 s t g ir
P4 Libuš ČHMÚ 6931) ic gu    
P4 Libuš ČHMÚ 1177     g  
P5 Řeporyje ZÚP 629 s t g ir
P5 Staropramen ZÚP 437 s t g ir
P6 Alžírská ZÚP 441   t g  
P6 Ruzyně VÚRV 1350 s      
P8 Sokolovská ZÚP 446 s t g ir
P10 Šrobárova SZÚ 457 s t g ir
P10 Uhříněves ZÚP 610   t g  
P10 Jasmínová ZÚP 1476 s t g ir
1) Tato stanice měří Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds - VOC), použitá metoda měřění - pc.

Vysvětlivky - přehled názvů metod měření znečišťujících látek:

s - spektrofotometrie
t - trietanolaminová metoda
g - gravimetrická metoda
ir - IR spektrofotometrie
pc - plynová chromatografie
ic - iontová chromatografie
gu - guajakolová metoda


Zdravotní ústav se sídlem v Praze (ZÚP) provozuje několik programových aplikací pro pořizování a zpracování dat z monitorovacích stanic a pro vyhodnocení laboratorních měření. Přenos dat na Státní zdravotní ústav (SZÚ) probíhá prostřednictvím e-mailu.

Monitorovací síť, kterou obhospodařuje ZÚP, je patrná z mapky. Kromě stanic ZÚP jsou zde uvedeny i další manuální měřicí stanice na území Prahy, které provozuje ČHMÚ, SZÚ a Výzk. ústav rostlinné výroby (VÚRV). Přehled měřicích metod a označení stanic jsou patrné z předchozí tabulky.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.