Atlas životního prostředí
UPOZORNĚNÍ:
Aplikace na serveru www.premis.cz/atlaszp již nejsou aktualizovány!
Aktuální data naleznete v nové verzi mapových aplikací na adrese www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi.

Obsah nového Atlasu ŽP bude průběžně doplňován, tak aby obsáhl témata stejně jako v původní verzi.
Vypuštěna budou data, která již nejsou aktuální a do budoucna nelze zajistit jejich pravidelnou aktualizaci.

CAUTION:
Application Server www.premis.cz/atlaszp is no longer updated!
Current data can be found in the new version of map applications at www.geoportalpraha.cz/en/atlas-zivotniho-prostredi.

The content of the new Atlas of the Environment will be continuously updated so as to encompass themes as well as the original version. Deletion of the data which are no longer current and the future can not be assured through regular updates.