Mapový strom

Soubor map


Seznam pohledů


Zvláště velké a velké bodové zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1 dle druhu paliva


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 7
REZZO 1 - spalovací procesy, převládající druh paliva
tuhá paliva
kapalná paliva
plynná paliva
komunální odpad
obnovitelné zdroje energie
technologie
bez spotřeby paliva

legends: 6
REZZO 1 - výkon v MW

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Střední bodové zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2 dle druhu paliva


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 11
REZZO 2 - převládající druh paliva
koks
hnědé uhlí tříděné
dřevo
extra lehký topný olej (do 0,2% S)
lehký topný olej (do 1% S)
nafta
bioplyn
propan-butan
zemní plyn
bez spotřeby paliva
technologie

legends: 6
REZZO 2 - výkon v MW

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Malé plošné zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 3 dle druhu paliva


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0
Plošné zdroje sekundérního prachu Atem (čtvercová sít)

legends: 0
Plošné zdroje Atem (čtvercová sít)

legends: 18
REZZO 3 bilance dle MČ
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn

legends: 29
REZZO 3 bilance dle UO
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn

Hranice urbanistických obvodů JPD2 se spotřebou vice 100 GJ

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ


legends: 6
Stacionární zdroje - CELKEM (emise v t.rok-1)
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusičitý
tuhé znečišťující látky
suspendované frakce prachu PM10
benzen

legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 6
Měrná emise SO2 v g.m-2
do 0,25
do 0,5
do 1
do 2
do 3
>3

legends: 6
Měrná emise NOx v g.m-2

legends: 6
Měrná emise NO2 v g.m-2

legends: 6
Měrná emise tuhých znečišťujících látek v g.m-2

legends: 6
Měrná emise suspendované frakce prachu PM10 v g.m-2

legends: 6
Měrná emise benzenu v g.m-2

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Mobilní zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 4


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 6
Křižovatky
úrovňové
mimoúrovňové
úrovňové
mimoúrovňové
úrovňové
mimoúrovňové

legends: 0
Tunelové portály

legends: 6
Speciální zdroje
Autobusové nádraží
Čerpací stanice PHM
Autobusové nádraží
Čerpací stanice PHM
Autobusová nádraží
Čerpací stanice PHM

legends: 2
Parkoviště a garáže
Garáže
Parkoviště

legends: 8
Liniové zdroje dle celkové intenzity automobilové dopravy za 24 h
do 5 000
do 10 000
do 15 000
do 30 000
do 40 000
do 60 000
do 80 000
do 100 000

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Naměřené koncentrace NOx v ovzduší


legends: 0
Monitoring koncentací Nox ve vybraných lokalitách

legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Vypočtené koncentrace ve vybraných uličních kaňonech


legends: 0
Maximální hodinová koncentrace v uličním kaňonu - příspěvek hodnocené ulice k celkové hodnotě

legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Imise v referenčních bodech


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Imise v referenčních bodech

legends: 12
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích NO2

legends: 12
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích benzenu

legends: 15
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních PM

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 6
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3

legends: 8
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3

legends: 10
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3

legends: 8
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Modelové pole průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 6
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3
< 20
20 - 25
25 - 30
30 - 40
40 - 60
60 - 80

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Modelové pole průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 9
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3
18 - 21
21 - 24
24 - 27
27 - 30
30 - 35
35 -40
40 - 50
50 - 60
60 - 80

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Modelové pole průměrných ročních koncentrací benzenu


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 10
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3
< 0.60
0.60 - 0.70
0.70 - 0.80
0.80 - 1.00
1.00 - 1.20
1.20 - 1.60
1.60 - 2.00
2.00 - 3.00
3.00 - 4.00
4.00 - 6.00

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Modelové pole maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 8
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3
< 75
75 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 300
300 - 400
400 - 600
600 - 800

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Mapa hodnocené zeleně


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0


legends: 0

legends: 11
Hodnocené plochy zeleně
lesy
přírodě blízké plochy zeleně
louky
sady a zahrady
parky a parkové plochy
historická zeleň
sídlištní zeleň
významná stromořadí
hřbitovy
rekultivované plochy
plochy ležící ladem

legends: 0
Hodnocené plochy zeleně

legends: 0

legends: 2

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 14
Územní systém ekologické stability

legends: 1
Památné stromy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Mapa přírodních a rekreačních ploch


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0


legends: 0
Fotodokumentace k trase

legends: 1
Problematická místa na doporučených trasách

legends: 1
Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami
Doporučená trasa naučné stezky

legends: 0
Naučné stezky

legends: 0
Přírodní a rekreační plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 14
Kritická místa

legends: 0
Cyklostezky (bez aut. dopravy)

legends: 0
Cyklotrasy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Stezky podél potoků

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 2

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 14
Územní systém ekologické stability

legends: 1
Památné stromy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Doporučené turistické trasy


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0
Fotodokumentace k trase

legends: 1
Problematická místa na doporučených trasách

legends: 1
Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami
Doporučená trasa naučné stezky

legends: 0
Naučné stezky

legends: 0

legends: 0

legends: 14
Kritická místa

legends: 0
Cyklostezky (bez aut. dopravy)

legends: 0
Cyklotrasy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Stezky podél potoků

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Hluková mapa automobilové dopravy - den


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 6
Místa referenční měření
Opěrné body kalibrace 2008
Opěrné body kalibrace 2009
Opěrné body kalibrace 2010
Opěrné body kalibrace 2011
Opěrné body kalibrace 2012
Uživatelsky zadané body případně tiché oblasti

legends: 1
Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - den

legends: 0
Přízemí (3m)

legends: 0
1.patro (6m)

legends: 0
2.patro (9m)

legends: 0
3.patro (12m)

legends: 0
4.patro (15m)

legends: 0
5.patro (18m)

legends: 0
6.patro (21m)

legends: 0
7.patro (24m)

legends: 0
8.patro (27m)

legends: 0
9.patro (30m)

legends: 1
Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - den

legends: 0

legends: 7
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách (den)
LAeq < 50
LAeq 50 - 54.9
LAeq 55 - 59.9
LAeq 60 - 64.9
LAeq 65 - 69.9
LAeq 70 - 74.9
LAeq > 74.9

legends: 0
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

legends: 0
Vybraná síť komunikací

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Hluková mapa automobilové dopravy - noc


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 6
Místa referenční měření
Opěrné body kalibrace 2008
Opěrné body kalibrace 2009
Opěrné body kalibrace 2010
Opěrné body kalibrace 2011
Opěrné body kalibrace 2012
Uživatelsky zadané body případně tiché oblasti

legends: 1
Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - noc

legends: 0
Přízemí (3m)

legends: 0
1.patro (6m)

legends: 0
2.patro (9m)

legends: 0
3.patro (12m)

legends: 0
4.patro (15m)

legends: 0
5.patro (18m)

legends: 0
6.patro (21m)

legends: 0
7.patro (24m)

legends: 0
8.patro (27m)

legends: 0
9.patro (30m)

legends: 1
Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - noc

legends: 0

legends: 9
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách
LAeq < 50
LAeq 50 - 54.9
LAeq 55 - 59.9
LAeq 60 - 64.9
LAeq 65 - 69.9
LAeq 70 - 74.9
LAeq > 74.9

legends: 0
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

legends: 0
Vybraná síť komunikací

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Hodnocení zdravotních rizik hlukové zátěže


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0

legends: 18
Hodnocení zdravotních rizik - rozložení hlukové zátěže obyvatelsva den, členěno dle základních sídelních jednotek
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 50 - 55 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 55 - 60 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 60 - 65 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 65 - 70 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 70 - 75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq >75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 50 - 55 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 55 - 60 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 60 - 65 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 65 - 70 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 70 - 75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq >75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 50 - 55 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 55 - 60 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 60 - 65 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 65 - 70 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 70 - 75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq >75 dB

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

legends: 0

legends: 0

legends: 18
Hodnocení zdravotních rizik - rozložení hlukové zátěže obyvatelsva noc, členěno dle základních sídelních jednotek

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Uživatelské vrstvy


legends: 0

legends: 7
REZZO 1 - spalovací procesy, převládající druh paliva
tuhá paliva
kapalná paliva
plynná paliva
komunální odpad
obnovitelné zdroje energie
technologie
bez spotřeby paliva

legends: 11
REZZO 2 - převládající druh paliva
koks
hnědé uhlí tříděné
dřevo
extra lehký topný olej (do 0,2% S)
lehký topný olej (do 1% S)
nafta
bioplyn
propan-butan
zemní plyn
bez spotřeby paliva
technologie

legends: 18
REZZO 3 bilance dle MČ
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn

legends: 0

legends: 0

legends: 6
Křižovatky
úrovňové
mimoúrovňové
úrovňové
mimoúrovňové
úrovňové
mimoúrovňové

legends: 0
Tunelové portály

legends: 6
Speciální zdroje
Autobusové nádraží
Čerpací stanice PHM
Autobusové nádraží
Čerpací stanice PHM
Autobusová nádraží
Čerpací stanice PHM

legends: 2
Parkoviště a garáže
Garáže
Parkoviště

legends: 8
Liniové zdroje dle celkové intenzity automobilové dopravy za 24 h
do 5 000
do 10 000
do 15 000
do 30 000
do 40 000
do 60 000
do 80 000
do 100 000

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Imise v referenčních bodech

legends: 12
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích NO2

legends: 12
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích benzenu

legends: 15
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních PM

legends: 0

legends: 0

legends: 6
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3

legends: 8
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3

legends: 10
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3

legends: 8
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3

legends: 0

legends: 0

legends: 7
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách (den)
LAeq < 50
LAeq 50 - 54.9
LAeq 55 - 59.9
LAeq 60 - 64.9
LAeq 65 - 69.9
LAeq 70 - 74.9
LAeq > 74.9

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

legends: 7
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách (noc)
LAeq < 50
LAeq 50 - 54.9
LAeq 55 - 59.9
LAeq 60 - 64.9
LAeq 65 - 69.9
LAeq 70 - 74.9
LAeq > 74.9

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Přízemí (3m)

legends: 0
1.patro (6m)

legends: 0
2.patro (9m)

legends: 0
3.patro (12m)

legends: 0
4.patro (15m)

legends: 0
5.patro (18m)

legends: 0
6.patro (21m)

legends: 0
7.patro (24m)

legends: 0
8.patro (27m)

legends: 0
9.patro (30m)

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Přízemí (3m)

legends: 0
1.patro (6m)

legends: 0
2.patro (9m)

legends: 0
3.patro (12m)

legends: 0
4.patro (15m)

legends: 0
5.patro (18m)

legends: 0
6.patro (21m)

legends: 0
7.patro (24m)

legends: 0
8.patro (27m)

legends: 0
9.patro (30m)

legends: 0

legends: 0

legends: 11
Hodnocené plochy zeleně
lesy
přírodě blízké plochy zeleně
louky
sady a zahrady
parky a parkové plochy
historická zeleň
sídlištní zeleň
významná stromořadí
hřbitovy
rekultivované plochy
plochy ležící ladem

legends: 1
Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami
Doporučená trasa naučné stezky

legends: 0
Fotodokumentace k trase

legends: 1
Problematická místa na doporučených trasách

legends: 0
Přírodní a rekreační plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 2

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 14
Územní systém ekologické stability

legends: 1
Památné stromy

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Mobilní zdroje znečištění R4


legends: 6
Křižovatky
úrovňové
mimoúrovňové
úrovňové
mimoúrovňové
úrovňové
mimoúrovňové

legends: 0
Tunelové portály

legends: 6
Speciální zdroje
Autobusové nádraží
Čerpací stanice PHM
Autobusové nádraží
Čerpací stanice PHM
Autobusová nádraží
Čerpací stanice PHM

legends: 2
Parkoviště a garáže
Garáže
Parkoviště

legends: 8
Liniové zdroje dle celkové intenzity automobilové dopravy za 24 h
do 5 000
do 10 000
do 15 000
do 30 000
do 40 000
do 60 000
do 80 000
do 100 000

Stacionární zdroje znečištění


legends: 7
REZZO 1 - spalovací procesy, převládající druh paliva
tuhá paliva
kapalná paliva
plynná paliva
komunální odpad
obnovitelné zdroje energie
technologie
bez spotřeby paliva

legends: 11
REZZO 2 - převládající druh paliva
koks
hnědé uhlí tříděné
dřevo
extra lehký topný olej (do 0,2% S)
lehký topný olej (do 1% S)
nafta
bioplyn
propan-butan
zemní plyn
bez spotřeby paliva
technologie

legends: 18
REZZO 3 bilance dle MČ
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn
Koks
Brikety
Černí tříděné uhlí
Hnědé uhlí tříděné
Dřevo
Lehký topný olej
Nafta
Propan butan
Zemní plyn

Hluk - hodnocení budov, plošné mapy


legends: 7
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách (den)
LAeq < 50
LAeq 50 - 54.9
LAeq 55 - 59.9
LAeq 60 - 64.9
LAeq 65 - 69.9
LAeq 70 - 74.9
LAeq > 74.9

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

legends: 7
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách (noc)
LAeq < 50
LAeq 50 - 54.9
LAeq 55 - 59.9
LAeq 60 - 64.9
LAeq 65 - 69.9
LAeq 70 - 74.9
LAeq > 74.9

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

Krajina a zeleň


legends: 11
Hodnocené plochy zeleně
lesy
přírodě blízké plochy zeleně
louky
sady a zahrady
parky a parkové plochy
historická zeleň
sídlištní zeleň
významná stromořadí
hřbitovy
rekultivované plochy
plochy ležící ladem

legends: 1
Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami
Doporučená trasa naučné stezky

legends: 0
Fotodokumentace k trase

legends: 1
Problematická místa na doporučených trasách

legends: 0
Přírodní a rekreační plochy

Měrné emise za MČ celkem


legends: 6
Měrná emise SO2 v g.m-2
do 0,25
do 0,5
do 1
do 2
do 3
>3

legends: 6
Měrná emise NOx v g.m-2

legends: 6
Měrná emise NO2 v g.m-2

legends: 6
Měrná emise tuhých znečišťujících látek v g.m-2

legends: 6
Měrná emise suspendované frakce prachu PM10 v g.m-2

legends: 6
Měrná emise benzenu v g.m-2

Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - den


legends: 0
Přízemí (3m)

legends: 0
1.patro (6m)

legends: 0
2.patro (9m)

legends: 0
3.patro (12m)

legends: 0
4.patro (15m)

legends: 0
5.patro (18m)

legends: 0
6.patro (21m)

legends: 0
7.patro (24m)

legends: 0
8.patro (27m)

legends: 0
9.patro (30m)

Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - noc


legends: 0
Přízemí (3m)

legends: 0
1.patro (6m)

legends: 0
2.patro (9m)

legends: 0
3.patro (12m)

legends: 0
4.patro (15m)

legends: 0
5.patro (18m)

legends: 0
6.patro (21m)

legends: 0
7.patro (24m)

legends: 0
8.patro (27m)

legends: 0
9.patro (30m)

Ochrana přírody a krajiny


legends: 2

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 14
Územní systém ekologické stability

legends: 1
Památné stromy

legends: 0

Cyklo - aktuální stav


legends: 0

legends: 14
Kritická místa

legends: 0
Cyklostezky (bez aut. dopravy)

legends: 0
Cyklotrasy

Cyklo - plánovaný stav


legends: 0

legends: 0

legends: 0

Cyklo - ostatní


legends: 0
Stezky podél potoků

Referenční body


legends: 0
Imise v referenčních bodech

legends: 12
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích NO2

legends: 12
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích benzenu

legends: 15
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních PM

Modelové pole koncentrací


legends: 6
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3

legends: 8
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3

legends: 10
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3

legends: 8
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3

Denní doba


legends: 18
Hodnocení zdravotních rizik - rozložení hlukové zátěže obyvatelsva den, členěno dle základních sídelních jednotek
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 50 - 55 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 55 - 60 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 60 - 65 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 65 - 70 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 70 - 75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq >75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 50 - 55 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 55 - 60 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 60 - 65 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 65 - 70 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 70 - 75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq >75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 50 - 55 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 55 - 60 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 60 - 65 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 65 - 70 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq 70 - 75 dB
Počet zasažených obyvatel v pásmu LAeq >75 dB

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den
LAeq < 50 dB
LAeq 50 - 54.9 dB
LAeq 55 - 59.9 dB
LAeq 60 - 64.9 dB
LAeq 65 - 69.9 dB
LAeq 70 - 74.9 dB
LAeq > 74.9 dB

Noční doba


legends: 18
Hodnocení zdravotních rizik - rozložení hlukové zátěže obyvatelsva noc, členěno dle základních sídelních jednotek

legends: 7
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc

Referenční body (náhledová mapa)


legends: 0

legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 0

legends: 0
Imise v referenčních bodech

legends: 0

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0

legends: 0

legends: 6
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3

legends: 8
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3

legends: 10
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3

legends: 8
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

legends: 0

Navigační mapa


legends: 0
Mc_jpd2

legends: 0
Hranice správních obvodů

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

Názvy


legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 3
Názvy katastrálních území

legends: 1
Názvy ulic

Názvy územní identifikace


legends: 0
Názvy městských částí

legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

Územní identifikace


legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Hranice městských částí

legends: 0

legends: 0

legends: 1
Zobrazení čísel popisných

legends: 1
Zobrazení čísel orientačních

legends: 1
Zobrazení čísel parcelních

legends: 1
Parcelní kresba

legends: 0
Uliční úseky

Vodní zdroje


legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

Vodní toky a plochy


legends: 0
Vltava

legends: 0
Berounka

legends: 1
Malé vodní toky (potoky)

legends: 0
Vodní plochy

Horní podklad


legends: 1
Místopisné názvy

legends: 1
Názvy ulic

legends: 3
Hranice městských částí

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 1
Adresné body

legends: 0
Uliční úseky

Ortofotomapa


legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

Ortofotomapa


legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

Podkladové rastry


legends: 0

legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

legends: 0

legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

legends: 0

Bloková mapa


legends: 0
Obrys Prahy

legends: 0

Digitální referenční mapa - zjednodušená, 2006


legends: 12
Bloková mapa základní
zemědělská půda
les
louky, sady, zahrady
zeleň v zástavbě
vodní plochy, močál
zástavba
komunikace
letiště, přístavy
rekreační plochy
ostatní
železnice
chyby

Digitální referenční mapa - bloková, 2006


legends: 0

legends: 1
Hranice městských částí

legends: 0
Hranice hl. m. Prahy

legends: 0
Vodní plochy

legends: 0
Malé vodní toky (potoky)

legends: 1
Názvy ulic

legends: 1
Adresné body

legends: 0
Uliční úseky

legends: 12
Bloková mapa základní
zemědělská půda
les
louky, sady, zahrady
zeleň v zástavbě
vodní plochy, močál
zástavba
komunikace
letiště, přístavy
rekreační plochy
ostatní
železnice
chyby

Digitální referenční mapa - černobílá, 2006


legends: 12
Bloková mapa základní
zemědělská půda
les
louky, sady, zahrady
zeleň v zástavbě
vodní plochy, močál
zástavba
komunikace
letiště, přístavy
rekreační plochy
ostatní
železnice
chyby

Ortofotomapa URM


legends: 0
URM OrtoFotomapa 2010 (WMS)

Editace aktualit


legends: 0
Novinky

Zobrazení aktualit


legends: 0
Novinky